Zostaliśmy nagrodzeni w Plebiscycie Ekologicznym

1 lutego 2024

Plebiscyt ekologiczny UKSW, nagroda dla firmy Ścieki Polskie w kategorii Technologie

Nasza szafa sterownicza Urządzenie Zlewnia Online (UZO) została doceniona przez Kapitułę Plebiscytu Ekologicznego, jako nowoczesny projekt technologiczny, mający realny wpływ na ochronę środowiska. Nagrodę z rąk prof. dra hab. Andrzeja Kulczyckiego odebrał Wojciech Witowski, CEO Ścieki Polskie.

31 stycznia w Warszawie odbyła się uroczysta Gala II Plebiscytu Ekologicznego “Wspólna Zielona Przyszłość”, organizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a także przedstawicielami innych ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i biznesu. Celem plebiscytu jest nagrodzenie innowacyjnych i wartościowych projektów działających na rzecz ochrony środowiska.

Podczas drugiej edycji Plebiscytu Ekologicznego przyznano nagrody w czterech kategoriach: samorząd, badania, edukacja i technologie. Zaprojektowana i wdrożona przez nas szafa sterownicza Urządzenie Zlewnia Online (UZO) zyskała uznanie Kapituły konkursu i została nagrodzona w kategorii „technologie”.

 

Urządzenie Zlewnia Online (UZO)

  System sterowania UZO jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem dedykowanym stacjom zlewnym i oczyszczalniom ścieków. Rozwiązanie to, wykorzystując chmurę danych, pozwala na wymianę, w czasie rzeczywistym, informacji o ściekach dowożonych taborem asenizacyjnym. Dane dotyczące zrzutów nieczystości są automatycznie przesyłane pomiędzy firmą asenizacyjną, oczyszczalnią ścieków a urzędem miasta i gminy.

  Szafy sterownicze UZO, wraz z dedykowanym oprogramowaniem, przyczyniają się do uszczelnienia systemu gospodarowania ściekami dowożonymi. Stały monitoring wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu nieczystości sprawia, że mniej ścieków trafia nielegalnie do środowiska.

  Plebiscyt ekologiczny

   Plebiscyt ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość” to ogólnopolska inicjatywa, której zadaniem jest interdyscyplinarne spojrzenie na aktywności związane z ochroną środowiska i klimatu, ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

   Jak podkreślał dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW prof. dr hab. Jacek Tomczyk, w plebiscycie nagrodzono najbardziej wartościowe i innowacyjne projekty realizowane w obszarze ochrony środowiska.

   Przeczytaj również