Forum Eksploatatora w Opolu

10 maja 2024

Konferencja Forum Eksploatatorów 2024 Opole

W dniach 8 – 9 maja 2024 roku aktywnie uczestniczyliśmy w XXII Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” w Opolu. Podczas dwudniowego wydarzenia zaprezentowaliśmy nasze nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarowania ściekami dowożonymi.

W referatach wygłoszonych podczas Forum Eksploatatora w Opolu poruszono zagadnienia związane z bieżącymi problemami, na jakie napotykają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Dwudniowe spotkanie wypełnione było panelami dyskusyjnymi oraz rozmowami poświęconymi takim tematom jak: nowelizacja dyrektywy ściekowej, neutralność energetyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz racjonalne zmniejszenie kosztów eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków.

Nowoczesna szafa sterownicza

Uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznania się z naszym Urządzeniem Zlewnia Online (UZO). Jest to najnowocześniejsza szafa sterownicza w Polsce, która służy do zarządzania nieczystościami trafiającymi do stacji zlewnej. Dzięki wykorzystaniu chmury danych, UZO pozwala na wymianę wszystkich informacji dotyczących zrzutów ścieków w trybie rzeczywistym między firmą asenizacyjną, oczyszczalnią ścieków i urzędem miasta bądź gminy.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pomaga uszczelnić obieg nieczystości pochodzących z terenów nieskanalizowanych, przez co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Forum Eksploatatorów 2024 Opole

System zlewnia.online

Podczas XXII Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń w Opolu zaprezentowaliśmy system zlewnia.online. Jest to pierwsze, legalne oprogramowanie łączące stacje zlewne z urzędami, firmami asenizacyjnymi oraz właścicielami szamb i przydomowych oczyszczalni za pomocą chmury danych. 

Nasze oprogramowanie umożliwia pracownikom oczyszczalni ścieków m.in. stały monitoring w czasie rzeczywistym zrzutów dokonywanych przez kierowców firm asenizacyjnych, z którymi oczyszczalnia ma podpisaną umowę. Podgląd w szczegóły każdego zrzutu odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości. 

Nasze rozwiązania przynoszą również korzyści ekonomiczne – im więcej ścieków trafia do oczyszczalni, tym większy jest jej przychód.

zlewnia.online

Celem Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń jest wymiana doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych pomiędzy przedstawicielami oczyszczalni z całego kraju. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Przeczytaj również