Dokumenty

Licencja

Warunki licencji Systemu Monitoring, Systemu Zlewnia, Systemu Asenizacja oraz Aplikacji

Regulamin Szambo.online

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.szambo.online oraz aplikacji mobilnej „szambo.online”

Regulamin asenizacja.online

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.asenizacja.online

OGŁOSZENIE o połączeniu spółek

Ścieki Polskie sp. z o.o. KRS 0000832415 oraz Marszruta sp. z o.o. KRS 0000922806 podjęły działania w celu połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Wobec tego, zgodnie z treścią art. 500 §21 KSH Ścieki Polskie sp. z o.o. oraz Marszruta sp. z o.o. niniejszym udostępniają przyjęty Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszono w dniu 29 listopada 2023r.

OGŁOSZENIE o połączeniu spółek

Ścieki Polskie sp. z o.o. KRS 0000832415 oraz Sanitest sp. z o.o. KRS 0000942402 podjęły działania w celu połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Wobec tego, zgodnie z treścią art. 500 §21 KSH Ścieki Polskie sp. z o.o. oraz Sanitest sp. z o.o. niniejszym udostępniają przyjęty Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszono w dniu 29 listopada 2023r.