Najnowocześniejsza stacja zlewna już uruchomiona

25 marca 2024

kontenerowa stacja zlewna w Krasnymstawie uroczyste otwarcie

W czwartek, 21 marca w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie, wspólnie z burmistrzem Krasnegostawu i przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego,  uroczyście otworzyliśmy zmodernizowaną stację zlewną. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Modernizacja była kolejnym etapem badania stanu technicznego stacji zlewnych, które realizujemy we współpracy z polskim bankiem rozwoju BGK – pomysłodawcą Idei 3W – oraz Instytutem Edukacji Środowiskowej.

Zamontowana przez nas kontenerowa stacja zlewna wyposażona jest w ciąg technologiczny wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową oraz szafę sterowniczą. Dzięki zaawansowanej technologii stacja dokonuje pomiaru i kontroli ilości dostarczanych ścieków. Umożliwia także autoryzację oraz identyfikację kierowców firm asenizacyjnych. 

Oddana do użytku mobilna stacja zlewna jest bardzo istotna i potrzebna dla całej sieci kanalizacyjnej i systemu, jaki udało nam się utworzyć po modernizacji oczyszczalni ścieków. Można powiedzieć, że właśnie postawiona została „kropka nad i”. Dzięki spółce Ścieki Polskie i Bankowi Gospodarstwa Krajowego możemy teraz zrzuty nieczystości monitorować, analizować i szybko reagować na nieprawidłowości. Tym samym jest to kolejny element, który posłuży ochronie naszego środowiska – powiedział burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

Stacje zlewne wymagają inwestycji

  Dane GUS z roku 2022 wskazują, że ponad 90% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia nielegalnie do środowiska. Kluczowym elementem obiegu nieczystości są stacje zlewne. Jak wynika z przeprowadzonego w 2023 roku badania „Stan techniki stacji zlewnych w Polsce” – opóźnienia techniczne i technologiczne, niespełnione wymogi prawne, braki w wyposażeniu oraz niepoprawne ewidencjonowanie ścieków – to główne problemy, z którymi mierzą się stacje zlewne w naszym kraju. Aż 45,2% z przebadanych kontenerowych stacji nie ma wyposażenia, które służy do separowania zanieczyszczeń stałych. 89,2% stacji zlewnych nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie poprawnego potwierdzania każdorazowego zrzutu nieczystości na stacji zlewnej.

  Badanie potwierdziło, że polskie stacje zlewne wymagają niezbędnych inwestycji, które dostosują ich działanie do najnowszych wymogów prawnych. Modernizacja przeprowadzona w Krasnymstawie jest przykładem takiej inwestycji. Ten projekt pokazuje jak ważne dla systemu ściekowego jest poprawne funkcjonowanie stacji zlewnych. Takie inwestycje są konieczne, ponieważ usprawnienie kontroli i raportowania dostarczanych nieczystości przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska – mówi Agata Sobolewska z Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Nowoczesna kontenerowa stacja zlewna

   Mobilna stacja zlewna, dostarczana przez naszą firmę wraz z dedykowanym oprogramowaniem zlewnia.online, jest odpowiedzią na nieszczelny obieg nieczystości ciekłych. Umożliwia ona stały monitoring oraz pełną kontrolę ścieków dowożonych. Zasuwa stacji otwiera się wyłącznie dla kierowców firm asenizacyjnych, które zostały upoważnione przez oczyszczalnię. Zainstalowana aparatura kontrolno-pomiarowa pozwala na stałe monitorowanie jakości nieczystości – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zasuwa może zostać zamknięta, a zrzut nieczystości przerwany. W takiej sytuacji istnieje również możliwość pobrania próbki ścieków do badania laboratoryjnego.

   Bardzo często zdarzają się ścieki wymieszane, niebezpieczne, które mogą zagrozić działaniu całej oczyszczalni, czyli całej sieci kanalizacyjnej w gminie. Na podstawie takiej kontroli krzyżowej, kiedy widzimy podawany adres i w trybie rzeczywistym gmina może zweryfikować, czy to jest prawdziwy adres, to tym samym można zaalarmować pracownika oczyszczalni, który podejdzie, zweryfikuje jakość tych ścieków, pobierze próbkę i nie doprowadzi do wprowadzenia bardzo zanieczyszczonych ścieków na oczyszczalnie. Bo taka sytuacja wiązałaby się z bardzo dużymi kosztami i mogłaby zagrażać gospodarce ściekowej dla bardzo wielu osób – mówił Wojciech Witowski, prezes firmy Ścieki Polskie.

    

   Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pracownicy urzędów miasta bądź gminy na bieżąco widzą, którzy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie system wskazuje posesje, co do których pojawia się podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 

   Przeczytaj również